Članom 10 Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni list Republike Crne Gore", br. 069/05 od 18.11.2005, „Službeni list Crne Gore", br. 080/08 od 26.12.2008, 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 052/16 od 09.08.2016) propisano je da se zaključivanje i čuvanje poslovnih knjiga obavlja na sledeći način:


Član 10

(1) Pravno lice dužno je da poslovne knjige usaglasi sa izvršenim popisom imovine i obaveza i zaključi na dan 31. decembar poslovne godine i da ih čuva u sljedećim rokovima:

1) godišnji obračuni zarada zaposlenih lica ili originalne isplatne liste za periode za koje se ne raspolaže godišnjim obračunima potpisanim od strane zaposlenih čuvaju se trajno;

2) finansijski izvještaji (godišnji račun), glavna knjiga i prateći dnevnik čuvaju se najmanje 10 godina, dok se pomoćne knjige i finansijski izvještaji za kraće izvještajneperiode čuvaju najmanje pet godina;

3) knjigovodstvene isprave na osnovu kojih su vršena knjiženja čuvaju se najmanje pet godina, a prodajni i kontrolni blokovi, pomoćni obrasci i slična dokumentacija, kao i isprave koje se odnose na poslove platnog prometa u instituciji koja ga obavlja, najmanje tri godine.

(2) Godišnji računi, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave čuvaju se u originalu.

(3) Način i rokovi za vršenje popisa iz stava 1 ovog člana utvrđuju se propisom nadležnog organa.

Probaj Proventum cloud office 30 dana besplatno.

Popuni formu i pošalji zahtev za odobravanje probnog korišćenja