Upustvo za export podataka za Proventum

Potrebni exporti:
 1. Export komitenata
  obavezna polja:
  1. Naziv partnera
   * Poželjan je i PIB ukoliko postoji
   * Komitenti se ne smiju ponavljati
 2. Export žiro-računa
  obavezna polja:
  1. Tip racuna (tekuci/devicni/business kartica)
  2. Broj žiro-računa
  3. Valuta
 3. Export zaposlenih
  obavezna polja:
  1. Ime
  2. Prezime
  3. JMBG
   * Ime i prezime je potrebno da budu u odvojenim kolonama
 4. Export osnovnih sredstava
  obavezna polja:
  1. Poslovnica
  2. Inventarski broj
  3. Naziv osnovnog sredstva
  4. Količina
  5. Datum aktivacije
  6. Konto nabavke
  7. Nabavna vrijednost
  8. Otpisana vrijednost
  9. Sadašnja vrijednost
  10. Računovodstvena stopa amortizacije
  11. Poreska grupa
  12. Iznos amortizacije (odnosi si se na iznos koji je amortizovan u tekućoj godini)
  13. Konto ispravke
 5. Export glavne knjige
  obavezna polja:
  1. Datum
  2. Broj naloga
  3. Broj dokumenta
  4. Sifra konta
  5. Naziv konta
  6. Analitika
  7. Duguje
  8. Potražuje
   * suma svih iznosa na dugovnoj i potraznoj strani mora biti jednaka
NAPOMENA:

Sumirano stanje na kontima koja su vezana za osnovna sredstva (konto nabavke i konto ispravke) trebaju se slagati i kod exporta osnovnih sredstava i exporta glavne knjige.

Probaj Proventum cloud office 30 dana besplatno.

Popuni formu i pošalji zahtev za odobravanje probnog korišćenja